【kubet888】Kĩ sư Tự động hóa và Tin học - Trường Quốc tế - ĐHQGHN

ĩsưTựđộnghóavàTinhọcTrườngQuốctếĐChương trình đào tạo (CTĐT) ngành Tự động hóa và Tin học được ban hành theo Quyết định số 1186/QĐ-ĐT ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Giám đốc ĐHQGHN. Chương trình ...